Contact Information

Library of the State University of Tetova

Depository Libraries

CountryNorth Macedonia
Library nameLibrary of the State University of Tetova
Web site addresshttp://www.unite.edu.mk
Address

Library of the State University of Tetova
St. Ilinden nn
1200 Tetova

Telephone+(389) 44 356 500
Telefax+(389) 44 334 222
E-mail addressinternational@unite.edu.mk